RESULTAATGERICHT
PROFESSIONEEL
BETROKKEN

Mijn naam is Hidde Nieuwenhuijsen en ik ben werkzaam als zelfstandig ICT & business consultant. Ik heb ruim 10 jaar werkervaring, met name op het snijvlak van ICT & organisatie. Ik ben sterk in het achterhalen van de onderliggende behoefte, het creëren van draagvlak, het kiezen van de juiste functionaliteiten en het vertalen van requirements naar het ontwikkelteam. Ik ben in staat om vanuit verschillende invalshoeken problemen te analyseren, volwaardige oplossingen te realiseren en het eindproduct te laten landen in de organisatie. Ik voel me thuis bij opdrachten die enerzijds mijn technische kennis en analytische vaardigheden en anderzijds mijn bedrijfskennis, gevoel voor veranderingsprocessen en doorzettingsvermogen vereisen. Met mijn gedreven, enthousiaste en kritische houding lever ik een belangrijke bijdrage aan het succes van ICT-projecten en de verbetering van ICT-diensten ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen.

Ik hoor het graag als u vragen heeft of nader kennis wilt maken!

hn_10_nnn


Inzetbaar als

Requirements Engineer
Business Analist
Projectleider


Beschikbaar vanaf
april 2014

M 06 1969 1833

mail linkedin skype twitterWERKERVARING

Projectleider Taaltechnologie


OMSCHRIJVING

Het project Taaltechnologie heeft als doel om het platform Taaltechnologie en de toepassingen PV Analyse | Persoonsgegevens en PV Analyse | Delictgegevens te realiseren en te implementeren binnen het Openbaar Ministerie. Deze toepassingen worden gebruikt om de beoordeling en afhandeling van zaken uit GPS te versnellen en kwalitatief te verbeteren. Ik was als projectleider verantwoordelijk voor onder andere de projectcoördinatie, het requirements management en het aansturen van de externe leveranciers. De pilot is succesvol uitgevoerd. In 2014 is het project gepauzeerd vanwege de bezuinigingen op het ICT budget.

DETAILS

Organisatie
Openbaar Ministerie

Lokatie
Voornamelijk Den Haag en Utrecht

Periode
november 2012 – februari 2014


TAKEN
 • Opstellen projectplan
 • Coördineren van de projectactiviteiten en aansturen van de betrokken medewerkers en partijen     Opstellen projectrapportages
 • Beheren projectbudget
 • Opstellen en managen van issues, requirements en wijzigingsvoorstellen inclusief afstemming met belanghebbenden (gebruikersvertegenwoordigers, functioneel applicatiebeheer, technisch applicatiebeheer en architectuur)
 • Organiseren pilot
 • Implementatie bij organisatieonderdelen
 • Voorbereiden inbeheername van de toepassing bij de interne en externe leveranciers
 • Het in projectverband analyseren van problemen en opleveren van voorstellen met oplossingsrichtingen ter ondersteuning van de besluitvorming
 • Adviseren opdrachtgever en programmamanager
ROLLEN
 • informatieanalist
 • Requirements enginer
 • projectleider

Openbaar Ministerie | november 2012 – februari 2014
Het Openbaar Ministerie wil het een Taaltechnologie platform met een aantal toepassingen implementeren. Deze toepassingen worden gebruikt om de beoordeling en afhandeling van zaken uit GPS te versnellen en kwalitatief te verbeteren. Ik was als projectleider verantwoordelijk voor onder andere de projectcoördinatie, het requirements management en het aansturen van de externe leveranciers.

Projectleider Sharepoint Intranet


OMSCHRIJVING

Het Openbaar Ministerie heeft in 2010 getracht om met Sharepoint 2010 een nieuw intranet te realiseren. Dit leverde niet het gewenste resultaat op. In 2011 heeft OM een nieuwe opdrachtgever aangesteld. De opdrachtgever heeft vervolgens mij als projectleider erbij gehaald om de opdracht uit te voeren. Dit vanwege mijn eerdere goede bijdrage aan de realisatie van hun Sharepoint applicatie ‘Samenwerkingsruimten’. In 2012 is het nieuwe intranet succesvol geïmplementeerd bij de 12 bedrijfsonderdelen van het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie bestaat uit verschillende arrondissementsparketten en een aantal ondersteunende parketten. Er werken ongeveer 5000 medewerkers.  Het doel van het project is om een nieuwe intranet, gebaseerd op Sharepoint 2001, in gebruik te laten nemen door alle parketten binnen het OM. Hiervoor moet een nieuwe infrastructuur voor Sharepoint 2010 worden opgezet en moeten de intranet-toepassingen worden gerealiseerd. Tevens moeten er een aantal kennisapplicaties worden gerealiseerd en er moeten drie applicaties vanuit Sharepoint 2007 naar 2010 worden gemigreerd. Het projectteam bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. Naast het intranet moeten er ook een aantal juridische kennisapplicaties worden gerealiseerd en geïmplementeerd.

DETAILS

Organisatie
Openbaar Ministerie

Lokatie
Voornamelijk Den Haag en Utrecht

Periode
april 2011 – januari 2013


TAKEN
 • Opstellen projectplan
 • Coördineren van de projectactiviteiten en aansturen van de betrokken medewerkers en interne & externe partijen (tbv realisatie infrastructuur, ontwikkelen van applicaties en implementatie bij alle parketten)
 • Opstellen projectrapportages
 • Beheren projectbudget
 • Opstellen en managen van issues, requirements, user stories en wijzigingsvoorstellen inclusief afstemming met belanghebbenden (gebruikersvertegenwoordigers, functioneel applicatiebeheer, technisch applicatiebeheer en architectuur)
 • Implementatie bij organisatieonderdelen
 • Voorbereiden inbeheername van de toepassing bij de interne en externe leveranciers
 • Het in projectverband analyseren van problemen en opleveren van voorstellen met oplossingsrichtingen ter ondersteuning van de besluitvorming
 • Adviseren opdrachtgever en programmamanager
ROLLEN
 • Projectleider
 • Requirements engineer
 • Sharepoint consultant

Openbaar Ministerie | 2011 – 2013

Het Openbaar Ministerie heeft in 2010 getracht om met Sharepoint 2010 een nieuw intranet te realiseren. Dit leverde niet het gewenste resultaat op. In 2011 heeft OM een nieuwe opdrachtgever aangesteld. De opdrachtgever heeft vervolgens mij als projectleider erbij gehaald om de opdracht uit te voeren. Dit vanwege mijn eerdere goede bijdrage aan de realisatie van hun Sharepoint applicatie ‘Samenwerkingsruimten’. In 2012 is het nieuwe intranet succesvol geïmplementeerd bij de 12 bedrijfsonderdelen van het Openbaar Ministerie (circa 5000 gebruikers).

Business analist Project en Portfoliomanagement


OMSCHRIJVING

Het HP Project- en Portfoliomanagement systeem (PPO) moet bij alle divisies is geïmplementeerd zodat projecten op uniforme wijze worden gemanaged, geadministreerd en aan de hand van de uniforme rapportages worden gerapporteerd.

Achmea bestaat uit meer dan 12 divisies. Hoewel er een uniforme methodiek voor het projectmanagement is afgesproken, zijn de werkwijzes per divisie erg verschillend. Enige jaren terug een keuze gemaakt voor één centraal systeem, HP Project and Portfolio Management Center, dat een uniform proces voor project- en portfoliomanagement moet ondersteunen en afdwingen. De implementatie hiervan is eveneens moeizaam verlopen.

Als business analist was ik verantwoordelijk voor de acceptatie van het systeem, het inzichtelijk maken van de lacune tussen de bedrijfsprocessen, de gegevensbehoefte en de standaard functionaliteiten van het systeem, het zorgdragen voor een betrouwbare en correcte uitwisseling van financiële gegevens tussen SAP en het systeem, het coördineren van de acceptatietesten  en voor een goede overdracht naar de functioneel beheer. Het systeem is inmiddels met succes geïmplementeerd bij alle divisies.

DETAILS

Organisatie
Achmea

Lokatie
Apeldoorn, Zeist

Periode
oktober 2010 – mei 2011


TAKEN
 • Verzamelen, bespreken en documenteren business en functionele requirements met domein/divisies voor toekomstige releases en rapportages
 • Analiseren van prioriteren requirements met belanghebbenden
 • Alternatieven voordragen en faciliteren discussie met belanghebbenden om issues op te lossen
  bijwerken en aanvullen PPM functioneel ontwerp (incl. rationale achter design beslissingen pakketoplossing)
 • Coördineren van functionele en acceptatietesten
 • Ondersteunen van de implementatie bij divisies
 • Ondersteunen bij opstellen roadmaps en projectplannen toekomstige releases
 • Verzorgen van overdacht naar functioneel beheer
ROLLEN
 • Business analist
 • Requirements manager
 • Functioneel ontwerper

Achmea | oktober 2010 – mei 2011

Het HP Project- en Portfoliomanagement systeem (PPO) wordt bij alle divisies geïmplementeerd zodat projecten op uniforme wijze worden gemanaged, geadministreerd en aan de hand van de uniforme rapportages worden gerapporteerd. Als business analist was ik verantwoordelijk voor onder andere het inzichtelijk maken van de lacune tussen de bedrijfsprocessen, de gegevensbehoefte en de standaard functionaliteiten van het systeem, het specificeren van de gegevensuitwisseling met SAP en het coördineren van de acceptatietesten. Het systeem is inmiddels met succes geïmplementeerd bij alle divisies.

Functioneel ontwerper Sharepoint


OMSCHRIJVING

Het Openbaar Ministerie wil een sociale netwerkapplicatie (online collaboration) realiseren waarmee de samenwerking, informatieuitwisseling en kennisdeling tussen die zich op verschillende lokaties bevinden, beter gefaciliteerd wordt. Er is gekozen om met Sharepoint 2007 per gremium een set aan functionaliteiten beschikbaar te stellen. Hierbij zal voor een deel gebruik worden gemaakt van standaard functionaliteiten en waar nodig zullen functionaliteiten aangepast of nieuw gebouwd worden. De look & feel moet overeenkomen met de stijl die het Openbaar Ministerie ook voor andere Sharepoint-applicaties heeft vastgesteld.  Fase 1 van de applicatie moet binnen 3 maanden opgeleverd worden. Ik was verantwoordelijk voor de informatieanalyse en het opstellen van het functioneel ontwerp.

DETAILS

Organisatie
Opdracht uitgevoerd bij het Openbaar Ministerie in dienst van Atos Origin

Lokatie
Den Haag, Amsterdam

Periode
augustus 2009 – maart 2010


TAKEN
 • Functionele requirements voor de maatwerkapplicatie en inrichting vastgesteld op basis van de eisen en wensen  die door de opdrachtgever en betrokkenen zijn aangegeven. Hierbij heb ik rekening gehouden met de functionele en technische (on)mogelijkheden van sharepoint 2007, de aanwezige infrastructuur, de architectuurrichtlijnen en de beschikbare tijd.Workshops (mede) gefaciliteerd en verslagen hiervan opgesteld
 • Geadviseerd over de toepassing van best practices met betrekking tot online samenwerken, kennisdeling en gebruikersgemak (usability)
 • Schermontwerpen opgesteld in nauwe samenwerking met eindgebruikers en belanghebbenden. Onder andere aan de hand van (papieren) schermontwerpen en prototypes die tijdens workshops zijn behandeld
 • Documentatie opgesteld ten behoeve van het functionele beheer
 • Videotutorials gemaakt voor de eindgebruikers
 • Functionele testen uitgevoerd
ROLLEN
 • Functioneel ontwerper
 • Sharepoint consultant
 • Requirements engineer

Opdracht uitgevoerd bij het Openbaar Ministerie in dienst van Atos Origin

Het Openbaar Ministerie wil een sociale netwerkapplicatie (online collaboration) realiseren waarmee de samenwerking, informatieuitwisseling en kennisdeling tussen die zich op verschillende lokaties bevinden, beter gefaciliteerd wordt. Ik was verantwoordelijk voor de informatieanalyse en het opstellen van het functioneel ontwerp.


COMPETENTIES

Klantgericht
Analytisch
Gedreven
Communicatief vaardig
Kritisch
Wendbaar


OPLEIDINGEN

Vervolmaken van je user stories


INHOUD OPLEIDING

Met de masterclass ‘Vervolmaken van je user stories’ bemachtig je de expertise die je nodig hebt om op het juiste moment de juiste requirements op te leveren.


 • Module 1: Hoe werk je een goede user story uit?
 • Module 2: Hoe vind je de juiste user stories en detail requirements?
 • Module 3: Hoe vul je de product backlog met goede user stories?
 • Module 4: Hoe zie je snel of een user story kwalitatief goed is?
DETAILS

Opleidingsinstituut
Reaco (Nicole de Swart)

Website
www.reaco.nl/masterclass/user-stories/

Type opleiding
Online cursus, masterclass

Periode
Maart 2014


RESULTAAT
 • Deelgenomen

Reaco_logo

Reaco | 2014
Met de masterclass ‘Vervolmaken van je user stories’ bemachtig je de expertise die je nodig hebt om op het juiste moment de juiste requirements op te leveren.

Agile Projectmanagement


INHOUD OPLEIDING
 • What is agile project management?
 • Selecting an agile project
 • Scoping the project
 • Designing your sprint structure
 • Collecting requirements
 • Running stand-up meetings
 • Managing issues and risks
 • Tracking lessons learned
 • Responding to change requests
 • Closing the project
 • Spotting signs of trouble
DETAILS

Opleidingsinstituut
Lynda.com

Website
www.lynda.com/

Type opleiding
Online cursus

Periode
2014Lynda.com | 2014

IREB Certified Professional for Requirements Engineering – FL


INHOUD OPLEIDING

De International Requirements Engineering Board (IREB) is een internationale non-profit organisatie die zich richt op het verdere professionaliseren van het Requirements vakgebied. Vergelijkbaar met ISTQB op het gebied van testen. Inmiddels IREB heeft een certificatieprogramma ontwikkeld voor Requirement Engineering (CPRE). De internationaal erkende examens worden afgenomen door het exameninstituut International Software Quality Institute (iSQI).


 • Fundaments of Requirements Engineering
 • Scope, context and interfaces
 • Requirements types and description
 • Requirements modeling and notations
 • Documenting requirements
 • Management of requirements
DETAILS

Opleidingsinstituut
ISQI – Reaco

Website
www.isqi.org
www.reaco.nl

Type opleiding
Certificering, examentraining

Periode
2013


RESULTAAT
 • Certificaat (13-CPRE-11644-DE)

IREB_Logo_175x75

ISQI – Reaco | 2013

Mendix Developer – Model Driven Development application


INHOUD OPLEIDING

Driedaagse cursus waarin ik geleerd heb hoe je Mendix applicaties kunt bouwen.

Mendix is een ‘model driven platform’ waarmee zonder codering applicaties gebouwd en gefaciliteerd kunnen worden.


 • Applicaties bouwen met Mendix
 • User interface aanpassen
 • Werken met Mendix Microflows (workflow, business rules)
 • Applicaties verrijken met Mendix Apps
DETAILS

Opleidingsinstituut
Mendix

Website
www.mendix.com

Type opleiding
Cursus, klassikaal

Periode
2010


RESULTAAT
 • Bewijs van deelname

mendix_logo

Mendix | 2010

Getting started with SharePoint Server 2010 for IT pros


INHOUD OPLEIDING

These modules help you learn what SharePoint Server 2010 can do for you, how it works, how to create a site, and more.


 • What Sharepoint Server 2010 can do for you
 • How Sharepoint 2010 server works
 • Simple install for testing
 • Search in Sharepoint 2010
 • Backups in Sharepoint 2010
 • Creating your first application, sitecollection and website
 • Security in Sharepoint 2010
DETAILS

Opleidingsinstituut
Microsoft Technet

Website
www.technet.microsoft.com/nl-nl/sharepoint/

Type opleiding
Online cursus

Periode
2010


RESULTAAT

microsoftLogo

Microsoft Technet | 2010

BRANCHE-ERVARING

Overheid

Onder andere als requirements engineer, informatieanalist en projectleider gewerkt voor het Openbaar Ministerie en CBS.

Verzekeringen

Als business analist gewerkt bij Achmea en Agis.

Onderwijs

Diverse projecten uitgevoerd voor Hogeschool Rotterdam.

Reintegratie

Als (assistent) manager gewerkt bij het Opleidingshuis. een organisatie die opleidingen ten behoeve van reïntegratietrajecten aanbood.

Uitgeverij

Als functioneel beheerder en informatieanalist bij het Nederlands taalinstituut gewerkt.

Cultuur

Diverse jaren actief als organisator van (muziek)evenementen.


Ik wil de inzet van ICT en de organisatieprocessen beter maken!


 • Afscheidsetentje
  Afscheidsetentje
  Gisteravond een heerlijk en gezellig afscheidsetentje gehad met mijn collega's van het Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie. Het was een mooie afsluiting van een bijzondere periode waarin we heel intensief en…
 • Cursus ‘Vervolmaken van je user stories’ gevolgd
  Cursus ‘Vervolmaken van je user stories’ gevolgd
  Ik heb in de afgelopen weken de cursus 'Vervolmaken van je userstories' gevolgd. Deze online cursus is een product van Nico de Swart (REACO). Zij is onder andere de auteur…
 • Studeren via Lynda.com
  Studeren via Lynda.com
  Sinds het begin van dit jaar heb ik een abonnement genomen op de online cursus-aanbieder "Lynda.com". Het aanbod is behoorlijk uitgebreid, met name op het gebied van business skills en…
 • Gecertificeerd Requirements Engineer!
  Gecertificeerd Requirements Engineer!
  Op 18 november ben ik geslaagd voor het examen "IREB Certified Professional for Requirements Engineering – FL". Vanaf heden mag ik mezelf 'gecertificeerd Requirements Engineer' noemen :) Klik hier voor…
 • DREAM event bezocht
  DREAM event bezocht
  Op 12 september 2013 heb ik de vierde editie van het Dutch Requirements Engineering and Management (DREAM) event bijgewoond. Het was naar mijn mening een zeer interessant congres met vele…